28.03.2023 | Προσλήψεις

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς ΔΑΠΥ


Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει στις 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 και λήγει στις 7 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00. Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ.