26.10.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στην Καβάλα


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο και Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα)»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΕΔ- ΚΙΒ-2020/28 το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας και Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ