01.10.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα μέλη των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος,  σε δύο ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 20.000,00€  συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση της σκοπιμότητας της δαπάνης από το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ κατά τη 7η Συνεδρίαση 25-05-2018 με ΑΔΑ :18REQ003238015.

Το ΚΕΘΕΑ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη  των υπηρεσιών του  ΚΕΘΕΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος, σε δύο ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 20.000,00€  συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την  Τεχνική Περιγραφή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ