17.10.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρασκευή ζυμαρικών


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2018/226,

το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παρασκευή ζυμαρικών με πιστοποίηση ως βιολογικά από αλεύρι σκληρού σίτου (κίτρινο) παραγωγής του Αγροκτήματος της ΙΘΑΚΗΣ).

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟN ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ