27.06.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΚΑΝΑΛΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΔΙΚΤ-2017/1 και ΑΕΔ-ΔΙΚΤ-2017/31,

το ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Αποξήλωση 3 καναλάτων κλιματιστικών μηχανημάτων ON-OFF και αντικατάσταση τους με 3 νέα καναλάτα κλιματιστικά μηχανήματα Inverter», που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του στη διεύθυνση Μαγνησίας 29 στην Αθήνα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ