21.11.2016 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση υφάσματος σε καναπέδες και πολυθρόνες σου ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΚΙΒ-2016/24,

το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ», για το Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, Tεχνική Περιγραφή-Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης