Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε καταρτίσεις της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


Η Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προσκαλεί κάθε ωφελούμενο – μέλος του προγράμματος να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο των Δράσεων 5, 6 και 7 της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 23 Οκτωβρίου 2013 έως 20 Δεκεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης που είναι διαθέσιμο στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, Αθήνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, τηλέφωνο 210 92 41 993-6, Λαζαρίδου Τσέλση (εσωτερικό 255) ή Χαϊδεμενάκη Ολυμπία (εσωτερικό 253) Δευτέρα – Παρασκευή από 9.00 – 16.00.