16.03.2018 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛ


Σε εφαρμογή της απόφασης της 4ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/16

« προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση »

Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΘΕΑ πρόκειται να προβεί στη λήψη υπηρεσιών καθαρισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ