05.04.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στη Χίο


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ ενδιαφέρεται για την μίσθωση χώρου στην πόλη της Χίου για να στεγάσει τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, για διάστημα τριών ετών.

Ο χώρος προς μίσθωση, πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:

1. έκταση από 100 μέχρι 150 m2, με τουλάχιστον 3 διακριτικούς χώρους (ένας για ομαδικές θεραπευτικές διαδικασίες μέχρι 20 ατόμων και δύο μικρότεροι για γραφεία προσωπικού) κουζίνα και 2 τουαλέτες
2. να είναι ανεξάρτητος χώρος σε όροφο ή ισόγειο  
3. να είναι εύκολα προσβάσιμος από τους εξυπηρετούμενους, και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Χίου.
4. έτοιμος προς χρήση και εγκατάσταση 
5. ο ετήσιος προϋπολογισμός της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 8.800 € ετησίως (συμπεριλαμβανομένων .όλων των κρατήσεων).  

Οι προσφορές θα αποστέλλονται από τους ιδιοκτήτες σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση Διστόμου 68 Πειραιάς ΤΚ 18533 έως τις 21/04/2017 ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα   απευθύνονται στον Κίτσο Αργύριο, Μπουκουβάλα Πέτρο τηλ 210-4220708 ώρες 09:00-17:00 για οποιαδήποτε πληροφορία.

Δείτε του όρους της Διακήρυξης