Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια»


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΠΕΓΑ) «Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια» υλοποιούν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης), το ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) και το ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) και συμπράττοντες φορείς το Κέντρο Ψυχικής Υγείας παιδιών εφήβων Βύρωνα Καισαριανής του ΕΚΠΑ και το ΚΕΘΕΑ.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Συστήματα Διοίκησης και Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους κοινωνικούς λειτουργούς σε σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και μεθοδολογικά άρτιες εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης, προσφέροντας τους σύγχρονα εργαλεία θεωρίας, διαγνωστικής εκτίμησης, παρέμβασης και έρευνας, που θα τους καταστήσει ικανούς να αναλάβουν θέσεις αυξημένης ευθύνης και να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επάρκεια στην κατανόηση, ανάλυση, και παρέμβαση στα σύγχρονα, περίπλοκα και επιτεινόμενα από την κοινωνική και οικονομική κρίση ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Διαβάστε την πρόσκληση 

Αίτηση συμμετοχής