11.12.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδώματος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδώματος στην πρόσοψη καθώς και ζαρντινιέρας, αποκατάσταση φθαρμένου κουφώματος αλουμινίου, διαμόρφωση χώρου, για το κτίριο επί της οδού Τσαμαδού 7 Αθήνα του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΒΑΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ