27.07.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων


Ανακοινώνουμε ότι το ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο προγραμματισμού της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξη «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα την Λέσβο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια:

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ανάρτηση της  στον ιστότοπο του ΚΕΘΕΑ, ήτοι από την Τρίτη, 28-7-2020 έως και την Τρίτη, 11-08-2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ