13.06.2018 | Προμήθειες

Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για το κατάστημα κράτησης Ελαιώνα Θηβών


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΝ-2018/45, το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού μηχανήματος στον χώρο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ  που βρίσκεται εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών στον Ελαιώνα Θηβών, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ψύξη και θέρμανση στην κουζίνα. Επίσης στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού θα εγκατασταθούν 4 κλιματιστικά μηχανήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες των χώρων σε ψύξη και θέρμανση στην κουζίνα, σε γραφείο ατομικών συναντήσεων, στο χώρο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στο χώρο ομάδων του Νοσοκομείου. Ακολουθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: