28.07.2014 | Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσης ψυχιάτρου στη Λάρισα σε πλαίσιο της πράξης “Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια” (ΕΣΠΑ)


To KEΘΕΑ προκηρύσσει μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού Ψυχιάτρου στη Λάρισα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ-ΛΑΡ) σε εκτέλεση της εγκεκριμένης πράξης “Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια” με κωδικό MIS 375963. O ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.