Προκήρυξη θέσεων στο ΔΠΜΣ “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις”


Ανακοινώνεται η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις”  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2022.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη: