Προκήρυξη θέσεων στο ΔΠΜΣ “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις”


Ανακοινώνεται η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις”  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/2023

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη:

6ΗΔΥ46Ψ8ΧΒ-3ΘΥ_prokirixi_addictions [933.62 KB]