Προκήρυξη ΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», 2024-25


Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, προκηρύσσουν την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ειδικεύσεων:

  • Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων
  • Νομική και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

Οι  σπουδές διαρθρώνονται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Παρέχεται, επίσης η δυνατότητα μερικής φοίτησης με χρονική διάρκεια κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) εξάμηνα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από την Παρασκευή το μεσημέρι ως την Κυριακή το απόγευμα σε έξι τριήμερα ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως και τις 31/7/2024 σε ΕΝΙΑΙΟ  αρχείο στον σύνδεσμο dropbox:

https://www.dropbox.com/request/wovAcBGOWsAoRFxAi1d7

Το αρχείο πρέπει να είναι pdf με ονομασία ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://addictions.law.auth.gr

Επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση:  addictionslawauth@gmail.com

Αναλυτικά η προκήρυξη: