ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μεταπτυχιακού προγράμματος «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»


Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνουν τη λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ελληνικών ή κυπριακών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα 2 τμήματα 35 ατόμων, σε Αθήνα, και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις 4/9/2018 ως και τις 14/9/2018.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες