Προκήρυξη για την εισαγωγή 70 φοιτητών στο ΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»


Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα λειτουργήσουν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις». Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων. Ο αριθμός των εισακτέων είναι το ανώτατο 70 άτομα.

Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Στο ΔΠΜΣ παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) εξάμηνα. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από την Παρασκευή το μεσημέρι ως την Κυριακή το απόγευμα. Λειτουργούν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90).

Υποβολή Αιτήσεων: 21/5/2020 ως και τις 20/7/2020

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, (τηλ: +30 6944 155951, κατά τις ώρες 11.00 –14.00, e-mail: vagounari@law.auth.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://addictions.law.auth.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ