Προκήρυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για την «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού»


Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το 2ο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού» που υλοποιείται με τη συνεργασία του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του ΑΠΘ, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και του Τμήματος Ψυχιατρικής του University of California San Diego.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Νομικούς, Δικηγόρους, Δικαστές, Εισαγγελείς
  • Στελέχη συμβουλευτικής ή/και θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης
  • Επιστημονικό και διοικητικό και σωφρονιστικό προσωπικό Υπουργείου Δικαιοσύνης
  • Στελέχη Υπηρεσίας Κοινωνικής Αρωγής Ενηλίκων και Επιμελητές Ανηλίκων
  • Εκπαιδευτικούς Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας φυλακών

Στόχος είναι η απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων, τα οποία ταυτόχρονα βιώνουν τον εγκλεισμό, και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. και θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15 Νοεμβρίου 2013 έως και 30 Νοεμβρίου 2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για την αίτηση και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://diaviou.auth.gr/penal