09.05.2019 | Προμήθειες

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στη Ρόδο


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στη Ρόδο, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Πολυδύναμου Κέντρου Ρόδου, εμβαδού από 150τ.μ. έως 250τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 1600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για 24 μήνες.

Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ06710048), με αριθμ. πρωτ. 3974/19.11.2018 ένταξης της Πράξης και την 1η τροποποίησης αυτής με αριθμ. πρωτ. 520/19.02.2019 «Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, Ν. Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5031338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 1254/04.04.2019 με ΑΔΑ: ΨΠ4ΡΟΡ9Υ-ΣΟΟ

Το ακίνητο θα πρέπει:

  • Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση ή να απαιτούνται οι ελάχιστες παρεμβάσεις.
  • Θα πρέπει η επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου να είναι συνολικού εμβαδού 150 έως 250 τμ μη συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών και εξωτερικών χώρων εκτόνωσης (π.χ. εξώστες-ημιυπαίθριοι – αυλή).
  • Να βρίσκεται κοντά στον ιστό της πόλης της Ρόδου και να είναι εύκολα προσβάσιμο.
  • Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος.
  • ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ :Να διαθέτει προαύλιο περιβάλλοντα χώρο ή εξώστη και μιας θέσης πάρκινγκ.

Να διαθέτει τουλάχιστον:

  • Δύο (2) αίθουσες για γραφεία προσωπικού
  • χώρο σεμιναρίων – ενημερώσεων
  • χώρο θεραπευτικών ομάδων
  • Μία (1)κουζίνα
  • Δύο (2) wc με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, Παπαλουκά (αίθουσα προκατ παλιού νοσοκομείου-πρώην εξωτερικά ιατρεία), ΤΚ 85100 Ρόδος και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr, με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:00 μ.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους, διοριζομένους δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής τη «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της Ρόδου τη «ΡΟΔΙΑΚΗ».

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στο τηλέφωνο 2810 331002 εσ.6 και ώρες 10:00 έως 14:00, ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00π.μ έως 3:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ