Προγράμματα κατάρτισης για ανέργους πρώην χρήστες


Εκατόν εξήντα (160) θέσεις κατάρτισης σε  άνεργους πρώην χρήστες ουσιών θα προσφέρουν τους επόμενους μήνες τα έντεκα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΘΕΑ, σε συνέχεια της έγκρισής τους από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση για την αντιμετώπιση του κινδύνου πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των ατόμων που βρίσκονται υπό απεξάρτηση ή έχουν απεξαρτηθεί, καθώς και στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.  

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν τη χρονική περίοδο από 1/3/2012 έως και 31/3/2013, από τα δυο εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΘΕΑ, το ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ και το ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στην περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τα δύο εξειδικευμένα Κέντρα του ΚΕΘΕΑ είναι πιστοποιημένα και διαθέτουν όχι μόνον ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και την ενδεδειγμένη υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων.

Στην περιφέρεια Αττικής πρόκειται να πραγματοποιηθούν προγράμματα ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων,  καλλιέργειας με παραδοσιακές και βιολογικές μεθόδους, κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής παραγωγής, μαγειρικής. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης η κατάρτιση θα αφορά την ξυλουργική,  τις γραφικές τέχνες, την κεραμική, και τις εφαρμογές πληροφορικής με πολυμέσα.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».