Πρόγραμμα μεικτής μάθησης “Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης” 2021-2022


Το ΚΕΘΕΑ ξεκινά νέο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ικανότητες Συμβουλευτικής στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική», σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση της χρήσης, της κατάχρησης και της εξάρτησης ψυχοτρόπων ουσιών σε αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, και σε φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών, νομικών επιστημών και επιστημών υγείας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, στη θετική αλλαγή της επαγγελματικής στάσης με στόχο την κατανόηση των δυνατοτήτων απεξάρτησης και επανένταξης, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων δια μέσου βιωματικών εργαστηρίων σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, όπως η κινητοποίηση για θεραπεία, η πρόληψη της υποτροπής, το μετά-τραυματικό άγχος (PTSD) και η γνωστική-συμπεριφορική προσέγγιση (CBT). Διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα με δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης.

Προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.

Αίτηση εγγραφής: https://forms.gle/ZvtmVou1k3gqRSkQ6

Αίτηση ΜΟΝΟ για το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ: https://forms.gle/TGPAy7ri7hVjt2qM6

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαίδευσης Στελεχών ΚΕΘΕΑ στο education@kethea.gr.