Πρόγραμμα: «Learning Strategies about Drugs – LSD»


Θεσσαλονίκη 11-12 Μαΐου 2012
Αθήνα 18-19 Μαΐου 2012
Αλεξανδρούπολη 25-26 Μαΐου 2012
Ηράκλειο Κρήτης 26 & 30 Μαΐου 2012

Η HelMSIC σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ υλοποιεί διήμερο βιωματικό εργαστήριο σε 4 πόλεις της Ελλάδας υπό την αιγίδα των αντίστοιχων Ιατρικών Σχολών με θέμα «Learning Strategies about Drugs – LSD».
Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών με βασικό στόχο την εξασφάλιση επιστημονικά καταρτισμένων φοιτητών και φοιτητριών Ιατρικής που θα είναι σε θέση να ενημερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με το θέμα της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και της επίδρασης αυτής στην ατομική και δημόσια υγεία, αλλά και να προσεγγίζουν σωστά (από άποψη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ένα εξαρτημένο άτομο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Σε κάθε εργαστήριο μπορεί να συμμετέχουν έως 25 φοιτητές και φοιτήτριες ιατρικής. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Μέθοδοι
Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι για την προσέγγιση του θέματος:
●    Ομιλίες από επιστημονικά καταρτισμένους επί του θέματος ομιλητές του ΚΕΘΕΑ
●    Βιωματικές ασκήσεις και διαδραστικές διαδικασίες μάθησης από ειδικούς εκπαιδευτές  του ΚΕΘΕΑ
●    Μέθοδοι ομοταγούς εκπαίδευσης (Peer Education) από εκπαιδευτές της HelMSIC
Follow-up
Μετά το πέρας του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευμένους φοιτητές και στις εκπαιδευμένες φοιτήτριες Ιατρικής να συμμετέχουν σε δράση δρόμου για ενημέρωση του κοινού σε θέματα ουσιοεξαρτήσεων στα πλαίσια των δράσεων που θα διοργανώσει το ΚΕΘΕΑ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου 2012) στις ανωτέρω πόλεις.
Από το Σεπτέμβριο του 2012 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2013 θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευμένους φοιτητές και στις εκπαιδευμένες φοιτήτριες Ιατρικής να συμμετέχουν ενεργά στις μονάδες υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων του ΚΕΘΕΑ στις ανωτέρω πόλεις σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό που τις στελεχώνει.
Πιστοποίηση Παρακολούθησης
Μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του προγράμματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη HelMSIC και το ΚΕΘΕΑ.