Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Εξάρτηση και Διαπολιτισμικότητα»


Ο Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ και το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, υλοποιούν σεμινάριο εκπαίδευσης με θέμα: «Εξάρτηση και Διαπολιτιστικότητα». Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που απασχολούνται σε δομές προσφύγων και μεταναστών και σκοπό έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν στη διάσταση της διαπολιτισμικότητας στην πρόληψη και τη θεραπεία της εξάρτησης

Το σεμινάριο, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, θα υλοποιηθεί αυτοτελώς σε τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες και συγκεκριμένα στις 15 Φεβρουαρίου, στις 22 Φεβρουαρίου, την 1η  Μαρτίου και στις 8 Μαρτίου 2017, 10.00-14.00, στο ΚΕΘΕΑ (Σορβόλου 24, 116 36 Μετς).

Εκπαιδευτές στο σεμινάριο θα είναι επαγγελματίες, στελέχη του ΚΕΘΕΑ MOSAIC, οι οποίοι θα καλύψουν μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στην κινητοποίηση και τη θεραπεία στο πεδίο των εξαρτήσεων ατόμων με διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμικό κεφάλαιο.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν (βλ. συνημμένη αίτηση συμμετοχής) την ημερομηνία που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΘΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 στη διεύθυνση: Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα, Τηλ.: 210 9241993-6, Email: admin@kethea.gr

Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαίδευσης Στελεχών, Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, Τηλ.: 210 9241993-6 (εσωτ. 258).