Πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: Εμψυχωτής Κοινότητας


Ο Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, σε συνεργασία με το Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), προκηρύσσει 50 θέσεις εκπαίδευσης για συμμετοχή στον νέο κύκλο (4ος κύκλος) του προγράμματος ασύγχρονης online εκπαίδευσης ‘Εμψυχωτής Κοινότητας’. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα του διετούς διακρατικού σχεδίου COMANITΥ, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ως άνω πανεπιστήμιο και το Arcola Research, τον Δήμο της Perugia, τους οργανισμούς, Βorgorette, Docklands Outreach, LLP, Documenta και Μ2Ι.  Στόχο έχει να διευκολύνει την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 12 ενότητες, που καλύπτουν τρεις βασικούς τομείς δεξιοτήτων:

• Συναισθηματική νοημοσύνη
• Εμψυχωτής κοινότητας
• Ψηφιακές δεξιότητες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του ΚΕΘΕΑ ανεξαρτήτως θέσεως ή χρόνου εργασίας καθώς και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.

Με την ολοκλήρωση του online προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης .

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1hcNqtdpOUuCCzDCBgabV9JWO_ifnRjsc8HVPmTyZlhE/edit

μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα α) στα στελέχη του ΚΕΘΕΑ και β) σε όσους εργάζονται στην περιφέρεια.

Όσοι επιλεγούν για συμμετοχή θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα έως την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν και στις online διαδικτυακές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω Zoom.

(Πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος: κ. Ματίνα Αλιφραγκή στο euprog@kethea.gr).