20.02.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός: «Προμήθεια ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της παραγωγικής μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ»


Το ΚΕΘΕΑ (παραγωγική μονάδα Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ») προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της παραγωγικής μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ» και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 25.500,00€ + Φ.Π.Α. 

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.