28.03.2014 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετουμένων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού δαπάνης 25.740,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή του Αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή στη προσφορά, με αντικείμενο την προμήθεια :

«Συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 28.600 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ».

Δείτε εδώ την διακήρυξη.