09.01.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την “Προμήθειας & εγκατάσταση συστημάτων Η/Υ και λοιπόν περιφερειακών στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια”


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Η/Υ και Λοιπών Περιφερειακών στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια όπως περιγράφονται στο Μέρος Β’ – Τεχνική Περιγραφή (εφεξής το «Έργο») προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ. Δείτε τους όρους της διακήρυξης.