21.05.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος, εγκατάσταση νέου, συντήρηση και παράδοση σε λειτουργία ασύρματου κέντρου διερμηνείας


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού, εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού, δωρεάν συντήρηση για 2 χρόνια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ασύρματου κέντρου διερμηνείας (μεταφραστικού συστήματος) για τις κεντρικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης