Πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και πρόληψης


Το ΚΕΘΕΑ δίνει τη δυνατότητα σε όσους επαγγελματίες πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν σε εξετάσεις διεθνούς πιστοποίησης συμβούλων τοξικοεξάρτησης και πρόληψης. Η δυνατότητα παρέχεται μέσω της Επιστημονικής Επιτροπής Πιστοποίησης Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης και Πρόληψης για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Mάλτα και τη Bουλγαρία, την οποία έχει συστήσει το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό IC&RC. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε αναγνωρισμένα από το IC&RC εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα στην αγγλική γλώσσα.

Tο Διεθνές Συμβούλιο Ενιαίας Πιστοποίησης IC&RC (International Certification & Reciprocity Consortium), που ιδρύθηκε το 1981, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός μέλη του οποίου είναι φορείς που πιστοποιούν συμβούλους τοξικοεξάρτησης, κλινικούς επόπτες, ειδικούς στην πρόληψη, επαγγελματίες που ασχολούνται με τις συν-υπάρχουσες διαταραχές και επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης. Αποτελείται από 76 οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 45.000 πιστοποιημένους συμβούλους διεθνώς.

Δείτε τους όρους συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εδώ .

Για περισσότερες πληροφορίες για το IC&RC πατήστε εδώ