Πιστοποίηση στη γνώση Η/Υ στο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ


Αναγνωρισμένο πτυχίο στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν πλέον να αποκτήσουν τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στο νέο Εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής ICT του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας  του θεραπευτικού προγράμματος,  με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας.

Tα πτυχία που χορηγούνται αναγνωρίζονται από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), και αφορούν το επίπεδο  Intermediate, με βασικές ενότητες:

Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet & Outlook)

Επιπλέον ενότητες:

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
Παρουσιάσεις (PowerPoint)
Βάσεις Δεδομένων (Access)

Οι  προγραμματισμένες εξετάσεις  ανακοινώνονται στην  ιστοσελίδα του προγράμματος  www.kethea-nostos.gr   καθώς και στην ιστοσελίδα της ICT EUROPE.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης  ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ- ΕΞΑΝΤΑΣ, τ: 210 4187003, 2104287320 (εσ.206, 208 ), email : educ@ketheanostos.gr