08.04.2022 | Προσλήψεις

Πίνακες επιλεγέντων/επιλαχόντων βιωματικής εκπαίδευσης για θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών προκήρυξε θέσεις για δεκαεπτά (17) ΠΕ Ψυχολόγους, δεκαέξι (16) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς, τρεις (3) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές, ένα (1) ΠΕ Κοινωνιολόγο, εννέα (9) ΔΕ Ειδικούς Θεραπευτές, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Αρ. 1536/23.03.2021 (ΑΔΑ:Ω8ΩΣΟΡ9Υ-26Β) και

AΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι καταχωρίζονται στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr), σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022, οι επιλεγέντες / επιλαχόντες που εντάσσονται σε βιωματική εκπαίδευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ