15.12.2016 | Προσλήψεις

Πινάκες αξιολόγησης που αφορούν την προκήρυξη 35 θέσεων εργασίας θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ


Δείτε τους πίνακες εδώ