Η περιπέτεια στην υπηρεσία της απεξάρτησης


Στα Ιωάννινα, 10-16 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕΘΕΑ η πιλοτική εφαρμογή υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων ως εργαλείων στην πρόληψη και τη θεραπεία της εξάρτησης. Η αξιοποίηση της μεθοδολογίας «Θεραπεία μέσω Περιπέτειας» θα γίνει με τη συμμετοχή μελών από τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ καθώς και επαγγελματιών υγείας στον τομέα της απεξάρτησης σε Ελλάδα και Νορβηγία.

Η εφαρμογή του “Adventure Therapy“πραγματοποιείται από το ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο του σχεδίου Reintegration Through Sport που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Sport. Στις 21 Ιουνίου 2019, προγραμματίζεται στην Αθήνα και μια ανοικτή ημερίδα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Το ΚΕΘΕΑ έχει το ρόλο του συντονιστή φορέα στο πρόγραμμα.