Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις


Το Συντονιστικό Όργανο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ” λαμβάνοντας υπόψη το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το πρόγραμμα αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ως τις 20.9.2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προκήρυξης της 3.9.2018