Παράταση λειτουργίας για νέες μονάδες ΕΣΠΑ του ΚΕΘΕΑ


Μέχρι τα τέλη του 2023 παρατείνεται η χρηματοδότηση και η λειτουργία 9 νέων μονάδων ΕΣΠΑ του ΚΕΘΕΑ σε 4 περιφέρειες της χώρας, μετά την έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων από τις αρμόδιες Περιφέρειες.

Η εξέλιξη αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αντίστοιχων περιοχών, καθώς οι μονάδες καλύπτουν κενά στο υφιστάμενο δίκτυο υπηρεσιών της χώρας, προσφέροντας υποστήριξη για διαφορετικές μορφές εξάρτησης και για ειδικές ομάδες-στόχους, όπως τα άτομα με διπλή διάγνωση.

Συγκεκριμένα οι τροποποιητικές πράξεις αφορούν:

Το Πολυδύναμο Κέντρο Άρτας, καθώς και την Κινητή Μονάδα και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Ιωαννίνων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Ηπείρου οι οποίες έληγαν 30.11.2022. Οι πράξεις παρατείνονται έως και 31.12.2023.

Το Πολυδύναμο Κέντρο με έδρα τη Χίο που εντάσσεται στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και έληγε στις 10.01.2023. Η πράξη παρατείνεται έως και 31.12.2023.

Τα Πολυδύναμα Κέντρα Χανίων και Αγίου Νικολάου, την Κινητή Μονάδα και τη Μονάδα Ψυχιατρικής Συννοσηρότητας του ΠΕΠ Κρήτης, οι οποίες έληγαν 14.06.2023 και παρατείνονται έως και 31.12.2023.

Το Πολυδύναμο Κέντρο με έδρα την Κοζάνη του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Η πράξη έληγε 13.12.2022 και παρατείνεται έως και 31.12.2023.

Ανάλογες αποφάσεις παράτασης δρομολογούνται και για τις μονάδες ΕΣΠΑ του ΚΕΘΕΑ στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία.  Στόχος του ΚΕΘΕΑ είναι να εξασφαλιστεί παράταση έως το τέλος του 2023 και για τις 36 πράξεις που υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και η συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και πέραν του 2023 μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων.