Παράταση για την υποβολή καλών πρακτικών στη διαδικτυακή Κοινότητα Γνώσης MEDICI


Παρατείνεται μέχρι το τέλος το 2020 η δυνατότητα υποβολής καλών πρακτικών οι οποίες υλοποιήθηκαν για την ψηφιακή ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στη διαδικτυακή Κοινότητα Γνώσης MEDICI μέσω της πλατφόρμας www.digitalinclusion.eu. Οι καλές πρακτικές που υποβάλλονται, μετά από σύντομη ανασκόπηση, θα αναρτώνται στη σελίδα Digital Inclusion Stories Space της πλατφόρμας ή στον κύριο κατάλογο, εφόσον πληρούν τα  σχετικά κριτήρια.
 
Στόχος είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών, επιτυχημένων παραδειγμάτων ή καινοτομιών στο πεδίο της ψηφιακής ένταξης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, καθώς και η διεύρυνση της Κοινότητας Γνώσης MEDICI.
 
Δείτε εδώ τις οδηγίες για τον τρόπο υποβολής, αλλά και πώς μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στην πλατφόρμα, εάν δεν είστε ήδη μέλη της, για να συμμετέχετε στην ανταλλαγή εμπειριών, λύσεων, ιδεών και προτάσεων, και να παρακολουθείτε τις εκπαιδευτικές δράσεις (learning events) σε διάφορα θέματα ψηφιακής ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων.
 
H πλατφόρμα του MEDICI απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερευνητές, θεραπευτές, εκπαιδευτές, φορείς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, εργαζόμενους στο πεδίο της ψηφιακής ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων και ομάδων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το θέμα. Υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MEDICI-Mapping Digital Inclucion Landscape to support Cohesion and Integration, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.​