Παράταση αιτήσεων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξαρτήσεις σε συνεργασία με το ΠΑΔΑ


Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και τη Μονάδα Απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 18 ΑΝΩ, πραγματοποιεί τον δεύτερο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο:

“Προσέγγιση ατόμου και οικογένειας με προβλήματα εξάρτησης–Ενημερωμένη για το τραύμα Ψυχιατροδικαστική”.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και απόφοιτους/ες ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και σε απόφοιτους/ες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσης, κατά περίπτωση γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εργαζόμενοι/ες (ειδικοί/ες θεραπευτές/τριες κ.ά.) σε αναγνωρισμένους φορείς πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων και σε ψυχιατροδικαστικές υπηρεσίες.

Το διάρκειας 309 ωρών επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του 2024 με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Οδηγεί σε πιστοποιητικό επιμόρφωσης (37 ECTS) και έχει διάρκεια 14 εβδομάδες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και τις 16/02/2024

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες