Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και εγκατάσταση 48 νέων κλιματιστικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και […]

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες οι επιλεγέντων/επιλαχόντων για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Ρόδο

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη  τριών (3)  αναδόχων  […]

Διαβάστε περισσότερα

Reintegration through Sport: Ημερίδα για τα οφέλη του αθλητισμού στην πρόληψη και τη θεραπεία της εξάρτησης

Το ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί ημερίδα την Παρασκευή 21.06.2019 για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Reintegration Through Sport/Erasmus+ Sport στο […]

Διαβάστε περισσότερα