Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για εκτυπωτικό χαρτί στη Θεσσαλονίκη

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για υπηρεσίες προώθησης των πωλήσεων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της […]

Διαβάστε περισσότερα