ΚΕΘΕΑ: Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια επιβατικών ΙΧ οχημάτων και Ημιφορτηγού 4χ4

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ, για την Επιλογή Αναδόχου […]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Η Πρόσκληση αφορά την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη» με Κωδικό ΟΠΣ […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Η Πρόσκληση αφορά την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911 (Αρ. Απόφασης : […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ–ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ (Περιφέρεια Πελοποννήσου)

Η Πρόσκληση αφορά την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5041684 […]

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ–ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

Η Πρόσκληση αφορά την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα την Κεφαλονιά» με […]

Διαβάστε περισσότερα

Μετάθεση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για Δημόσιο Διαγωνισμό

Λόγω μη έγκαιρης απόκρισης δημόσιας υπηρεσίας σε αίτημα προσωρινού αναδόχου για την έκδοση εγγράφου το οποίο είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό […]

Διαβάστε περισσότερα