ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Προσκαλούνται όσοι υποψήφιοι ωφελούμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες των προγραμμάτων κατάρτισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) , έχουν αιτηθεί ηλεκτρονικά  έως […]

Διαβάστε περισσότερα