Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του 2012 της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (ομιλία Γ. Νοταρά)

Όπως γνωρίζετε, η σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής της Διεθνούς Επιτροπής για το Έλεγχο των Ναρκωτικών, που δραστηριοποιείται από το […]

Διαβάστε περισσότερα