Ένας χρόνος για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Έναν χρόνο λειτουργίας έχει συμπληρώσει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του […]

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες επιλεγέντων/επιλαχόντων βιωματικής εκπαίδευσης για θέσεις ΙΔΑΧ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες επιλεγέντων/επιλαχόντων βιωματικής εκπαίδευσης για θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα