12.06.2014 | Προμήθειες

Όροι συμμετοχής σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση  είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων και την εκτέλεση  εργασιών  αποξήλωσης και αποκομιδής εννέα (9) παλαιών κλιματιστικών μηχανημάτων σε δέκα (10) κτίρια στο Νομό Αττικής & Βοιωτίας όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ συνολικού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.590,00 €. 

Δείτε τους όρους συμμετοχής