24.06.2016 | Προμήθειες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»


Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών – εκτέλεση εργασιών :

«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 5.645,16€ πλέον ΦΠΑ  (7.000,00 με ΦΠΑ), ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.290,32 € πλέον ΦΠΑ (14.000,00 με ΦΠΑ), στα χρονικά διαστήματα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους και τα Παραρτήματα Α, Β , Γ, Δ, Ε και ΣΤ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης