“Ομάδες αυτοβοήθειας – αλληλοβοήθειας”


Το εκπαιδευτικό εργαστήρι για στελέχη θεραπείας που εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και την Κύπρο, προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση των ομάδων αυτοβοήθειας – αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
Οι ομάδες αυτοβοήθειας μπορούν να συμπληρώνουν και να επεκτείνουν τα αποτελέσματα της θεραπείας – απεξάρτησης. Οι πιο χαρακτηριστικές ομάδες αυτοβοήθειας είναι οι ΑΑ κι οι ΝΑ που στηρίζονται στο μοντέλο των 12 βημάτων. Τα περισσότερα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης ενθαρρύνουν τα μέλη να συμμετέχουν σε τέτοια ομάδα κατά τη διάρκεια ή/και μετά την επίσημη θεραπεία.
Στο εκπαιδευτικό γίνεται ιστορική αναδρομή για την ανάπτυξη κι εξέλιξη αυτών των ομάδων και της φιλοσοφίας τους.   Ανάλυση των ορισμών, των διαφορών με άλλες ομάδες, των χαρακτηριστικών τους. Διερευνάται ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων κι η σχέση του επαγγελματία με αυτές.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Το εκπαιδευτικό εργαστήρι στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων καθώς το μεγαλύτερο μέρος του είναι βιωματικό κι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν σε ομάδες αυτοβοήθειας με κοινό θέμα που τους απασχολεί.
Οι στόχοι είναι οι εξής:
Γνώσεις:
Αύξηση της γνώσης σχετικά με τις ομάδες αυτοβοήθειας  – αλληλοβοήθειας (ορισμοί – χαρακτηριστικά – διαφορές μεταξύ τους και με τις ομάδες ψυχοθεραπείας – μηχανισμοί αλλαγής κλπ)
Δεξιότητες:
1.    Αναγνώριση των θετικών στοιχείων και των μηχανισμών αλλαγής στις ομάδες αυτοβοήθειας
2.    Σύνδεση με τις ομάδες αυτοβοήθειας αποτελεσματικά ως επαγγελματίες
3.    Αναγνώριση των διεργασιών και των δυναμικών
Στάσεις:
1.    Κατανόηση, αναγνώριση κι αποδοχή του ρόλου αυτών των ομάδων
2.    Διερεύνηση του ρόλου του επαγγελματία και του τρόπου σύνδεσης με αυτές τις ομάδες

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 25 στελέχη (17 του ΚΕΘΕΑ και 8 άλλων φορέων). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι εργάζονται από 1-5 έτη σε θεραπευτικές δομές αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης, αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Υγείας. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για υλοποίηση του προγράμματος ορίζονται τα 15 άτομα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εργαστηρίου θα παρουσιασθούν θεωρητικά και θα διερευνηθούν βιωματικά τα παρακάτω θέματα:
•    Ορισμοί ομάδων αυτοβοήθειας – αλληλοβοήθειας
•    Εμφάνιση – εξέλιξη – φιλοσοφία
•    Συγγενείς ομάδες – ομάδες συνεύρεσης (T-groups, encounter groups, κλπ)
•    Βασικά χαρακτηριστικά, τρόπος λειτουργίας ομάδων αυτοβοήθειας
•    Ομοιότητες και διαφορές των ομάδων αυτοβοήθειας και των ομάδων συνεύρεσης ή ψυχοθεραπείας
•    Διεργασίες
•    Θεραπευτικοί παράγοντες
•    Μηχανισμοί αλλαγής
•    Μη βοηθητικοί παράγοντες και χαρακτηριστικά
•    Ο ρόλος των επαγγελματιών κι ο τρόπος σύνδεσης με τις ομάδες αυτοβοήθειας – αλληλοβοήθειας (ξεκίνημα, διευκόλυνση, εποπτικοί ρόλοι)
•    Τα μέλη των ομάδων και τα χαρακτηριστικά αυτών που συνδέονται με τις ομάδες
•    Τύποι αρχηγίας (leadership)
•    Έρευνα κι ομάδες αυτοβοήθειας
•    Το παράδειγμα των Ανώνυμων Αυτοθεραπευόμενων Αλκοολικών (φιλοσοφία 12 βημάτων, οι 12 παραδόσεις, οικογενειακές ομάδες Al – Anon, ομάδες Alateen)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Α. Κτίσιμο εκπαιδευτικής ομάδας – εκπαιδευτικό συμβόλαιο
Β. Παρουσίαση θεωρητικών εισηγήσεων
Γ. Λειτουργία ομάδων αυτοβοήθειας των 8-10 ατόμων σχετικών με θέματα που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες (π.χ εργασιακό στρες, οικογενειακό κι εκπαιδευτικό σύστημα, στρες μεγαλουπόλεων) – Παρατήρηση, συζήτηση, σύνδεση με τη θεωρία
Δ. Παρακολούθηση ομάδων αυτοβοήθειας Ανώνυμων Αυτοθεραπευόμενων Αλκοολικών και Τζογαδόρων εφόσον καταστεί εφικτό.
Ε. Βιντεοπροβολή ομάδων αυτοβοήθειας
ΣΤ. Συζήτηση – ανατροφοδότηση

Εκπαιδευτές

Ιωάννα Κυρίτση – Βιολόγος, Msc Κοινωνικής Ψυχιατρικής – Υπεύθυνη Τομέα Πρόληψης ΚΕΘΕΑ
Αντώνης Πάριος – Ψυχοθεραπευτής – Οικογενειακός Θεραπευτής – Υπεύθυνος  ΚΕΘΕΑ – ΑΛΦΑ, Μονάδα Απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια
Σωτηρία Τσιώτρα – Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης – Υπεύθυνη Τμήματος  Πρόληψης στην Π/θμια Εκπαίδευση,   Τομέας Πρόληψης ΚΕΘΕΑ

Στην περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε συμπληρώστε τη σχετική αίτηση.