Οδηγός ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών της Χίου από το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ


Έναν χρηστικό οδηγό των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών της Χίου, που θα διατίθεται δωρεάν στους κατοίκους της, δημιούργησαν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στο νησί.

Η έκδοση αποτελεί μια όσο το δυνατόν συστηματικότερη καταγραφή δημόσιων, δωρεάν υπηρεσιών και δομών, καθώς και μη κερδοσκοπικών εταιριών ή οργανώσεων που λειτουργούν στο νησί της Χίου. Περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης για επείγουσες καταστάσεις οι οποίες λειτουργούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Μαζί με τις τελευταίες καταγράφονται και οι κεντρικοί αριθμοί τηλεφωνικής επικοινωνίας ορισμένων εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών που λειτουργούν μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν πού μπορούν να αποταθούν.

Οι αναγνώστες του Οδηγού μπορούν να αναζητήσουν υπηρεσίες με βάση την κατηγορία στην οποία αυτές ανήκουν ή, αν γνωρίζουν ήδη σε ποια υπηρεσία θέλουν να απευθυνθούν, να εντοπίσουν τη σελίδα στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της, βάσει του συγκεντρωτικού αλφαβητικού ευρετηρίου του Οδηγού.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο και το Πολυδύναμο Κέντρο Βορείου Αιγαίου του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Χίο ελπίζουν ότι ο Οδηγός θα αποτελέσει ένα  χρηστικό εργαλείο τόσο για τους κατοίκους του νησιού, ώστε να αξιοποιούν τις τοπικές πηγές βοήθειας, όσο και για τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ενισχύοντας τις προσπάθειες δημιουργίας δικτύων φροντίδας και παραπομπών.

Ο Οδηγός εκτυπώθηκε στο λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, την παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών του ΚΕΘΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
τ. 22710 42507 & 22710 83027, e-mail: chios@ kethea-nostos.gr & chiospol@kethea-nostos.gr

Κατεβάστε τον Οδηγό: