Οδηγός για ασφαλή σχολεία


Ένα νέο εργαλείο για την πρόληψη στα σχολεία είναι πλέον διαθέσιμο στους έλληνες εκπαιδευτικούς: ο «Οδηγός για Ασφαλή Σχολεία», που δημιουργήθηκε από το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Η ανάγκη για ασφαλή σχολεία αναδύεται όλο και πιο επιτακτικά τα τελευταία χρόνια και δεν
είναι άσχετη με την οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνει χώρα μας. Φαινόμενα παραπτωματικότητας, υπερβολικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο, χρήσης ουσιών ή και βίας φαίνεται να απασχολούν σήμερα τα σχολεία περισσότερο από ποτέ. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, οι δυσκολίες και τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί μεγαλώνουν.

Στόχος του Οδηγού, ο οποίος θα διατίθεται στους εκπαιδευτικούς μετά από ειδική επιμόρφωσή τους, είναι να τους υποστηρίξει στην προσπάθεια για δημιουρ­γία ενός ασφαλούς σχολικού περι­βάλλοντος. Ο Οδηγός απαριθμεί τους παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώνουν το κλίμα ασφάλειας μιας σχολικής κοινότητας, αναλύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σε αυτό εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς. Καταγράφει προειδοποιητικές συμπεριφορές των μαθητών που χρειάζεται να εντοπίζονται εγκαίρως και το πώς μπορεί μια σχολική κοινότητα να αναλάβει δράση για να τις προλάβει ή να τις αντιμετωπίσει. Παρουσιάζει επίσης τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν από τη σχολική μονάδα με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικής για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών βίας, επιθετικότητας, χρήσης ουσιών και παραβατικότητας, αλλά και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιο γενικευμένων κρίσεων.

Το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ έχει μακρά εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Τόσο η εκπαίδευση όσο και η έκδοση θα διατίθενται δωρεάν από το Δίκτυο, σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων.

Ο Οδηγός έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για αξιοποίηση από τις σχολικές μονάδες.

Η παραγωγή της έκδοσης έγινε στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, την τυπογραφική μονάδα αυτοχρηματοδότησης και επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΘΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, τ. 210 9212304, info@prevention.gr