Νέος κύκλος Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στη Διοίκηση και τον Κοινωνικό Σχεδιασμό στον Τομέα Αντιμετώπισης της Τοξικοεξάρτησης


Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τον νέο κύκλο προγράμματος μεταπτυχιακής επιμόρφωσης στη Διοίκηση και τον Κοινωνικό Σχεδιασμό στον Τομέα της Αντιμετώπισης της Τοξικοεξάρτησης» στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η πολύχρονη και σταθερή συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και τον Τομέα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego διασφαλίζει την παροχή ενός προγράμματος σπουδών το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δείτε την προκήρυξη

Αίτηση συμμετοχής