Νέος χώρος για το Πολυδύναμο Κέντρο Ρόδου


Σε νέο αυτόνομο χώρο, στα πρώην εξωτερικά ιατρεία του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, λειτουργεί πλέον το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Ο αναβαθμισμένος χώρος θα διευκολύνει την πρόσβαση των εξυπηρετούμενων στις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο στους κατοίκους του νησιού.

Το Πολυδύναμο Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ προσφέρει ολοκληρωμένη θεραπευτική υποστήριξη στα ίδια τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης νόμιμων ή παράνομων ουσιών καθώς και στις οικογένειές τους. Παράλληλα οργανώνει δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για τις εκπαιδευτικές κοινότητες  και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Ο χώρος που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ρόδου για πέντε χρόνια, βελτιώνει τις συνθήκες λειτουργίας του Κέντρου, ωστόσο το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ συνεχίζει να αναζητά μια οριστική λύση σε σχέση με τη στέγαση του Κέντρου και την εύρυθμη λειτουργία του.